Τρίτη, 16 Ιουνίου 2015

2,84 ΔΙΣ. ΣΤΑ ΚΡΑΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ ΑΠΟ ΠΑΤΑΞΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΡΕΩΝ !!!

Το ποσό των 849 εκατ. ευρώ το 2015 και 2 δισ. ευρώ το 2016 υπολογίζει να εισπράξει το υπουργείο Οικονομικών από την πάταξη της φοροδιαφυγής και τις ρυθμίσεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Ειδικότερα, και σύμφωνα με το σχέδιο της κυβέρνησης, θα εισπραχθούν:

1. Λαθρεμπόριο. Από την πάταξη του λαθρεμπορίου υπολογίζονται έσοδα για το 2015 ύψους 75 εκατ. ευρώ και για το 2016 περί τα 300 εκατ. ευρώ.
2. Ελεγχοι. Από τους ελέγχους που δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα σε τραπεζικούς λογαριασμούς υπολογίζονται έσοδα για το 2015 ύψους 200 εκατ. και για το 2016 περί τα 500 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα πιστωτικά ιδρύματα θα λάβουν ένα εκτεταμένο αρχείο για τον έλεγχο περίπου 1.000.0000 ΑΦΜ. Από τους ελέγχους αυτούς υπολογίζεται η είσπραξη 700 εκατ. ευρώ για το 2015 και 2016. Μάλιστα την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Βαρουφάκης ανακοίνωσε τη συγκρότηση επιτροπής που θα ασχοληθεί με τη διασταύρωση όλων των καταθέσεων των Ελλήνων με τα εισοδήματα που δηλώνουν στην εφορία. Στην επιτροπή που συγκροτείται με την υπουργική απόφαση μετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος, το ΣΔΟΕ, η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών και η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, και θα έχει έργο:
Να ετοιμάσει τις τεχνικές προδιαγραφές προκειμένου να γίνει η μαζική αποστολή στοιχείων από τις τράπεζες και η σύγκριση των καταθέσεων με τα εισοδήματα. Οπως ορίζεται στην απόφαση, «Στόχος είναι η δημιουργία εφαρμογής, η οποία θα προσδιορίζει τη συνολική καθαρή ατομική / οικογενειακή τραπεζική περιουσία για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ κατ’ έτος και ταυτόχρονα θα την συγκρίνει με τα δηλωθέντα ατομικά / οικογενειακά εισοδήματα κατ’ έτος, προσδιορίζοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο την αποκρυβείσα φορολογητέα ύλη κατ’ έτος, ήτοι το αδήλωτο ετήσιο εισόδημα για κάθε ΑΦΜ ή ομάδες ΑΦΜ». Για τον έλεγχο θα αξιοποιηθούν οι βάσεις δεδομένων του υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να δύναται να εξαχθούν ανά ΑΦΜ, ομάδες ΑΦΜ ή και μαζικά ανά χρήση, τα εισοδήματα (δηλωθέντα, αδιάθετα), τα ακίνητα, τα μεταφορικά μέσα και λοιπές πληροφορίες.
Να βελτιώσει το «Σύστημα Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών Πληρωμών», σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία φυσικού ελέγχου κάθε ελεγχόμενου προσώπου.
Να ετοιμάσει το νέο νομοθετικό πλαίσιο. Μάλιστα, το περιεχόμενο της νομοθετικής ρύθμισης φαίνεται να έχει ήδη κοινοποιηθεί στους θεσμούς.
3. ΦΠΑ. Με στόχο τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στον ΦΠΑ που ανέρχεται στα 9 δισ. ευρώ θα ληφθούν μέτρα με στόχο το 2015 να εισπραχθούν 50 εκατ. ευρώ και για το 2016 επιπλέον έσοδα ύψους 700 εκατ. ευρώ.
4. Τριγωνικές συναλλαγές υπολογίζονται έσοδα 24 εκατ. ευρώ για το 2015.
5. Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών σε δόσεις υπολογίζονται έσοδα 500 εκατ. ευρώ για το 2015 και 500 εκατ. ευρώ για το 2016.
ΠΗΓΗ