Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΨΕΥΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΤΗΣ !!!

Καταγγελία στην αστυνομία εναντίον της Εθνικής πριν από ένα μήνα για χρέος πάνω από €1,5 εκατομμύριο, ανάγκασε την Τράπεζα να αλλάξει την «ιστορία της». Πανικοβλήθηκαν οι Διευθυντές της. 

«Οι κατηγορούμενοι στην Λευκωσία δια ψευδών παραστάσεων με σκοπό την καταδολίευση της παραπονούμενης εταιρείας απέκρυψαν κατά την έκδοση της απόφασης σε αγωγή του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, ότι κατά πάντα ουσιώδη χρόνο μετά την καταχώρηση της εν λόγω αγωγής είχε κατατεθεί εις τον δανειακό λογαριασμό της παραπονούμενης ποσό το οποίο προήλθε από την πώληση μετοχών, υπό μορφή εξασφάλισης προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος (Κύπρου) Λτδ, μετοχών της εταιρείας με αποτέλεσμα κατά την ανωτέρω ρηθείσα ημερομηνία να εκδοθεί δικαστική απόφαση για το σύνολο της απαίτησης και ως εκ τούτου η παραπονούμενη να υποστεί οικονομική ζημιά». Το ποσό είναι με τους τόκους περισσότερο από €2 εκατομμύρια.


Καταιγισμό επώνυμων καταγγελιών για τον τρόπο λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας και το μείζον θέμα των υπερχρεώσεων των δανειοληπτών λόγω των καταχρηστικών πρακτικών εκ μέρους της τράπεζας με την αύξηση του επιτοκίου ή/και με την επιβάρυνση με αυθαίρετες χρεώσεις έχει δεχτεί η «24» μετά τη δημοσιοποίηση των όσων απαράδεχτων έχουν λεχθεί από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της εν λόγω τράπεζας κ. Νίκο Μπέη.
Στις πλείστες των περιπτώσεων, όπως έχει αποδειχτεί από τις περιπτώσεις που έχουμε ήδη στα χέρια μας, οι αυθαίρετες αυτές αυξήσεις και χρεώσεις αφορούν κάθε πιστωτική διευκόλυνση που παρέχουν οι τράπεζες, δηλαδή όχι μόνο δάνεια αλλά και άλλες διευκολύνσεις όπως πιστωτικές κάρτες, όριο υπερανάληψης (overdraft), συμφωνίες ενοικιαγοράς κτλ.
Είναι γεγονός ότι ιδιαίτερα στο παρελθόν, τακτική που ισχύει μέχρι σήμερα, υπήρχε η πρακτική από την Εθνική Τράπεζα, χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες ρήτρες στις Συμφωνίες Δανείων, να αυξάνει με καταχρηστικό τρόπο το συμφωνηθέν επιτόκιο των δανείων ή να επιβαρύνει τα δάνεια με υπερβολικές χρεώσεις οι οποίες πολλές φορές δεν γίνονταν αντιληπτές από τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα λόγω ακριβώς αυτής της πρακτικής, να αυξάνεται το οφειλόμενο ποσό του δανείου που καλούνται να πληρώσουν οι δανειολήπτες.
Πριν την οικονομική και τραπεζική κρίση, όπου ομολογουμένως η οικονομική δυνατότητα των συμπολιτών μας ήταν μεγαλύτερη, η καταχρηστική αυτή συμπεριφορά της Τράπεζας περνούσε τις περισσότερες φορές απαρατήρητη από τους δανειολήπτες, με αποτέλεσμα οι δανειολήπτες να καταβάλλουν ποσά που δεν έπρεπε να πληρώσουν και τα οποία αποτελούν καταχρηστικές και αυθαίρετες χρεώσεις εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας.
Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να αναφέρουμε ότι σε κάθε πιστωτική διευκόλυνση, αυτό που θα έπρεπε να πληρώνει κάθε δανειολήπτης είναι το επιτόκιο που έχει συμφωνηθεί να επιβαρύνεται το δάνειο του ή η πιστωτική του διευκόλυνση. Στις Συμφωνίες Δανείων, καθορίζεται ότι το επιτόκιο αποτελείται από το Βασικό Επιτόκιο που χρεώνει η Εθνική Τράπεζα για το συγκεκριμένο δανειακό προϊόν (ή το κυμαινόμενο επιτόκιο Euribor ή LIBOR) πλέον το Περιθώριο Επιτοκίου που αποτελεί την προσαύξηση από το βασικό επιτόκιο. Το συνολικό αυτό επιτόκιο αποτελεί το Συμφωνηθέν Επιτόκιο, δηλαδή το ποσοστό τόκου που συμφωνείται από την Τράπεζα και τον Δανειολήπτη.
Δυστυχώς για τους πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, οι συγκεκριμένη ρήτρα που αφορά το επιτόκιο «καταπατείται» παράφορα, αφού η Τράπεζα χρεώνει αδικαιολόγητα τεράστια ποσά, επικαλούμενη απλά την λέξη «τόκος».
Ξεκάθαρη υπεξαίρεση χρημάτων των πελατών της, τις πλείστες φορές ρευστοποιώντας γραμμάτια των πελατών που διατηρούν στην εν λόγω Τράπεζα, αυθαίρετα και χωρίς την έγκριση ή τουλάχιστο την ενημέρωσή τους.
Παρά το γεγονός, ότι το Συμφωνηθέν Επιτόκιο είναι καθορισμένο στην ίδια την Συμφωνία Δανείου, σε πολλές περιπτώσεις, το επιτόκιο που τελικά επιβαρύνονται οι δανειολήπτες, είναι κατά πολύ μεγαλύτερο.
Η πιο έκδηλα καταχρηστική πρακτική που χρησιμοποιεί η Εθνική Τράπεζα, αποτελεί η μονομερής αύξηση του συμφωνηθέντος επιτοκίου όπως αυτό αναφέρεται στην Συμφωνία Δανείου ή άλλης πιστωτικής διευκόλυνσης. Σε αρκετές περιπτώσεις, λόγω συγκεκριμένης ρήτρας που περιλαμβανόταν σε Συμφωνίες Δανείου, η Τράπεζα αποκτούσε το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το επιτόκιο και μάλιστα χωρίς καμία αιτιολόγηση ή επαρκή ειδοποίηση προς τον δανειολήπτη, με αποτέλεσμα, ενώ στην Συμφωνία να ορίζεται ως Συμφωνηθέν Επιτόκιο ένα συγκεκριμένο ποσοστό τόκου, τελικά λόγω του δικαιώματος μονομερούς αύξησης του επιτοκίου από την Τράπεζα, το επιτόκιο να αυξάνεται κατά το δοκούν εκ μέρους της Τράπεζας.
Η περίπτωση αυτή αποτελεί το πλέον χαρακτηριστικό παράδειγμα καταχρηστικής συμπεριφοράς εκ μέρους της Εθνικής Τράπεζας, αφού ενώ ο δανειολήπτης θεωρούσε ότι το δάνειο του επιβαρύνεται με συγκεκριμένο ποσοστό επιτοκίου όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί με την τράπεζα, τελικά κατά την διάρκεια του δανείου το ποσοστό επιτοκίου αυξανόταν μονομερώς από την τράπεζα και πολλές φορές η αύξηση αυτή ήταν αρκετών ποσοστιαίων μονάδων.
Πλέον όμως, μετά από πρόσφατη τροποποίηση της σχετικής Νομοθεσίας, η πρακτική αυτή θεωρείται παράνομη, αφού σύμφωνα με τον Νόμο, η οποιαδήποτε ρήτρα περιέχεται σε Συμφωνία Δανείου, που παρέχει το δικαίωμα στην Τράπεζα μονομερούς αύξησης του Περιθωρίου του επιτοκίου, θεωρείται ως ανεφάρμοστη ενώ από τούδε και στο εξής απαγορεύεται η συμπερίληψη τέτοιας ρήτρας σε νέες Συμφωνίες Δανείου.
Αυτός είναι ένας από τους λόγους που σύντομα, η Εθνική Τράπεζα θα βρεθεί στις αίθουσες των δικαστηρίων, αφού πάμπολλοι πελάτες της, σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέχει η «24» έχουν πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να βρουν το δίκαιο τους.
Σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, η Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιβάλλει διοικητικό πρόστιμο σε οποιαδήποτε Τράπεζα δεν συμμορφώνεται με την Νομοθεσία αναφορικά με τον τόκο υπερημερίας, τον ανατοκισμό των δανείων αλλά και την μονομερή αύξηση του Περιθωρίου του Επιτοκίου. Συγκεκριμένα η Κεντρική Τράπεζα έχει το δικαίωμα να επιβάλει πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις εκατό χιλιάδες ευρώ (€100.000) και σε περίπτωση συνέχισης της παράβασης, διοικητικό πρόστιμο που δεν υπερβαίνει τις δέκα χιλιάδες ευρώ (€10.000) για κάθε ημέρα συνέχισης της παράβασης, καθώς και οποιαδήποτε άλλα μέτρα ήθελε κρίνει σκόπιμο να επιβάλει προς άρση της παράβασης.
Επίσης, η μη συμμόρφωση με τις ρυθμίσεις της Νομοθεσίας συμπεριλαμβανομένων και των ρυθμίσεων που αφορούν την επιβολή τόκου υπερημερίας και τον ανατοκισμό αποτελεί σοβαρό ποινικό αδίκημα, τιμωρούμενου με φυλάκιση μέχρι δύο χρόνια ή με χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και με τις δύο αυτές ποινές.
Συνεπώς, θα πρέπει να επισημανθεί ότι, εφόσον υποπέσει στην αντίληψη οποιουδήποτε δανειολήπτη ή εγγυητή, ότι στις περιπτώσεις που η Εθνική Τράπεζα δεν συμμορφώνεται με την Νομοθεσία, θα πρέπει άμεσα να προβαίνει σε καταγγελία τόσο στην Κεντρική Τράπεζα και να την καλεί να δράσει, αλλά και στις διωκτικές αρχές, ως προνοεί η σχετική Νομοθεσία.
Αυτή είναι η ελάχιστη «τιμωρία» στους ιθύνοντες της Εθνικής Τράπεζας για τον άγριο εμπαιγμό των πελατών της.
Κυρία Διοικήτρια της Κεντρικής Τράπεζας, το πώς λειτουργεί η Εθνική Τράπεζα έχει ξεπεράσει πλέον τα όρια της «κλοπής».
Πέρα των πιο πάνω, είναι απαράδεκτο σε μία ευρωπαϊκή χώρα οι Τράπεζες να εξαιρούνται ρητώς από τον Ποινικό Κώδικα σε ότι αφορά την διάπραξη ποινικών αδικημάτων Τοκογλυφίας και να μην εφαρμόζονται μόνο για τις Τράπεζες, οι διατάξεις που απαγορεύουν την Τοκογλυφία. Θεωρούμε ότι τέτοιες πρακτικές όχι μόνο δεν συμβάλλουν στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης του κοινού προς τις Τράπεζες αλλά τουναντίον προκαλούν ακόμη περισσότερο το κοινό αίσθημα και θα πρέπει άμεσα να αλλάξουν.
Τρανό παράδειγμα η Εθνική Τράπεζα στην Κύπρο. Οι πλέον νόμιμοι τοκογλύφοι…

Συμπολίτες μας σέρνουν στα δικαστήρια την Εθνική Τράπεζα
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει κατέχουμε σωρεία περιπτώσεων όπου συμπολίτες μας, πελάτες της Εθνικής Τράπεζας, σέρνουν στα δικαστήρια τόσο την ίδια την Τράπεζα όσο και τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Τα όρια του ''κόλπου'' να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη των πελατών τους έχει ξεπεραστεί προ πολλού από την Εθνική Τράπεζα.
Κάποιοι πελάτες της Εθνικής Τράπεζας δε, έχουν προχωρήσει με βάση τις καταγγελίες σε απάτη και υπεξαίρεση χρημάτων με ψευδής παραστάσεις.
Πέραν της ποινικής δίωξης που πρόσφατα έγινε εναντίον της Εθνικής Τράπεζας και των Διευθυντών της, υπάρχουν και άλλες υποθέσεις ενάντια τόσο της Τράπεζας σαν νομικό πρόσωπο όσο και των Διευθυντών της σαν φυσικά πρόσωπα, για υπεξαίρεση χρημάτων και ψευδείς παραστάσεις, για δημιουργία και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων που είτε βρίσκονται ήδη ενώπιον της αστυνομίας και των ανακριτών για έρευνα, είτε ενώπιων των δικηγόρων των παραπονούμενων, οι οποίοι ετοιμάζονται για νέες καταγγελίες στην αστυνομία, είτε ενώπιων των δικαστηρίων.

Κατατέθηκε ήδη στο δικαστήριο ποινική υπόθεση εναντίων της Εθνικής Τράπεζας, των Διευθυντών της και των Εκτελεστικών της Συμβούλων
Εταιρεία προχώρησε με ποινική δίωξη εναντίον της Εθνικής Τράπεζας, των Διευθυντών και των Εκτελεστικών Συμβούλων της τράπεζας, για απόκρυψη γεγονότων και απόσπαση χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.
Τον Αύγουστο του 2006 εταιρεία προχώρησε σε πώληση μετοχών προς όφελος της Εθνικής Τράπεζας, για μερική εξόφληση δανείου της εταιρείας.
Να σημειώσουμε ότι η Εθνική Τράπεζα, το 2006 κινήθηκε νομικά εναντίον της εταιρείας. Η αγωγή από πλευράς Εθνικής Τράπεζας έγινε ένα μήνα πριν την υποτιθέμενη πληρωμή από την πώληση μετοχών στην εταιρεία.
Το 2012 η εταιρεία δέχτηκε απόφαση εναντίων της.
H Εθνική Τράπεζα ουδέποτε αποκάλυψε ή/και αποδέχτηκε την πληρωμή του ποσού αυτού στους λογαριασμούς της εταιρείας και ως εκ τούτου απαίτησε την πληρωμή όλου του οφειλόμενου ποσού, αφού είχε ήδη στα χέρια της δικαστική απόφαση για όλο το ποσό της αγωγής.
Το 2014 υπογράφτηκε μεταξύ των δύο μερών συμφωνία διευθέτησης των οφειλών και άλλων υποχρεώσεων της εταιρείας με βάση την απόφαση.
Ως εκ τούτου, η Εθνική Τράπεζα πληρώθηκε όλα τα συμφωνηθέντα ποσά.
Το 2016 σε ακροαματική διαδικασία κατά την διάρκεια εκδίκασης άλλων δικαστικών υποθέσεων, η Εθνική Τράπεζα, πιέστηκε να δικαιολογήσει που κατάληξε το ποσό που «εξαφανίστηκε» από την πώληση των μετοχών.
Η Τράπεζα με έγγραφο της ισχυρίστηκε ότι αυτό το ποσό είχε πιστωθεί στους λογαριασμούς της εταιρείας για το δάνειο της, κάτι που ποτέ δεν είχε γίνει ποτέ.
Αυτός είναι ο απαράδεκτος, παράνομος και παράτυπος τρόπος που λειτουργεί η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας (Κύπρου).
Σε μια άλλη περίπτωση…
Οφειλόμενα €17.000 μετατράπηκαν σε πέρα από €51.000 μέσα σε μόλις τρία χρόνια
Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς του κ. Ανδρέα από την Λεμεσό οι υπερχρεώσεις στις δύο πιστωτικές κάρτες του είχαν ως αποτέλεσμα την οικονομική του αφαίμαξη.
Συγκεκριμένα, οι δύο πιστωτικές του κάρτες είχαν υπόλοιπο €8.500 έκαστη. Όταν ο κ. Αντρέας ενημερώθηκε για το ποσό των €17.000 μετέβη στην τράπεζα για να διευθετήσει τις οφειλές του.
Σε συζήτηση που είχε με την Διευθύντρια του καταστήματος της Εθνικής εισηγήθηκε όπως χειριστούν το θέμα της εξόφλησης με δύο τρόπους.
Ο πρώτος τρόπος ήταν να μετατραπεί το ποσό σε δάνειο και να το ξεχρεώσει σε δόσεις ή να εξοφληθεί ολόκληρο το ποσό από το γραμμάτιο αξίας €70.000 που διατηρούσε στην συγκεκριμένη τράπεζα.
Σύμφωνα με τα λεγόμενα του παραπονούμενου η απάντηση της Διευθύντριας ήταν αρνητική και στα δύο αιτήματα, αφήνοντας το θέμα της εξόφλησης στον «αέρα».
Τρία χρόνια μετά όλα άλλαξαν
Αφού πέρασαν σχεδόν τρία χρόνια, ο κ. Αντρέας ενημερώνεται από την Εθνική ότι τους οφείλει πλέον πέρα των €51.000, από τις €17.000, για τις δύο κάρτες και ότι αυτό το ποσό αφαιρέθηκε από το γραμμάτιο που διατηρεί στο συγκεκριμένο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα.
Σε επικοινωνία που είχαμε με τον παραπονούμενο εξέφρασε την απορία κατά πόσο αυτό έγινε εσκεμμένα από την Εθνική ώστε να πάρουν ολόκληρο το ποσό του γραμματίου, αφού όταν ο ίδιος το είχε προτείνει για τα οφειλόμενα των €17.000 το αίτημα του απορρίφθηκε.
«Με εξευτέλισαν», μας δήλωσε με αγανάκτηση ο κ. Αντρέας, «Μου πήραν μέχρι και το μπλοκ επιταγών που είχα για να μπορώ να λειτουργώ την επιχείρηση μου. Αναγκάστηκα να πηγαίνω στην τράπεζα και να παρακαλώ τους υπαλλήλους και την διεύθυνση ώστε να μου εκδώσουν επιταγές των 90 και των 100 ευρώ για να μπορώ να εξοφλώ τις υποχρεώσεις μου».
Οι καταγγελίες του δεν τελειώνουν εδώ
Πέρα από όλα αυτά, ο κ. Αντρέας, λόγω της επιχείρησης που είχε αναγκάστηκε να δανειστεί από την Εθνική ένα ποσό κοντά στις €500.000.
Ένεκα όμως της οικονομικής κρίσης ο παραπονούμενος, όπως και αρκετοί άλλοι συμπολίτες μας, υποχρεώθηκε να ζητήσει αναδιάρθρωση του δανείου.
Ωστόσο η Εθνική για να κάνει δεκτό το αίτημα του ζήτησε όπως καταθέσει επιπρόσθετη εξασφάλιση αξίας κοντά στις €500.000 σε ακίνητη περιουσία. Σημειωτέων ότι υπήρχε ήδη από πλευράς του κ. Αντρέα εξασφάλιση ακίνητης περιουσίας αξίας €1.000.000.
Ενώ οι πολιτικοί και η κυβέρνηση ενεθάρρυναν τις Τράπεζες να προχωρήσουν σε αναδιάρθρωση δανείων, η συγκεκριμένη τράπεζα ζητούσε υπερβολικές εγγυητικές μόνο και μόνο για να προχωρήσει σε αναδιάρθρωση.
«Ήθελαν ολόκληρο το πακέτο», μας ανέφερε, επεξηγώντας στην συνέχεια, «Mάλλον εθέλαν να “φαν” ολόκληρο το γραμμάτιο αλλά και την ακίνητη μου περιουσία. Μόνο έτσι μπορώ να εξηγήσω την τακτική που ακολούθησαν με τις δύο μου κάρτες και την ακίνητη περιουσία που ζητούσαν σαν εγγύηση».
Ο κ. Ανδρέας κλείνοντας μας ανέφερε ότι η Εθνική κινήθηκε νομικά εναντίον του αξιώνοντας την εκποίηση όλης της ακίνητης περιουσίας τόσο του ιδίου όσο και της συζύγου του, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης κατοικίας.
Στην συγκεκριμένη αγωγή, ο κ. Ανδρέας, μετά και από τον εξευτελισμό και την ταπείνωση που δέχθηκε από την Εθνική, απάντησε με ανταπαίτηση, ζητώντας αποζημιώσεις ύψους €1.000.000 λόγω των πρακτικών και πολιτικών που ακολούθησε η Εθνική έναντι του ιδίου και της συζύγου του.
Πως μπορούν, ΝΟΜΙΜΑ, €17.000 να μετατραπούν σε €51.000;
Αυτός είναι ο τρόπος λειτουργίας της Εθνικής Τράπεζας.
Αποφασίζω και διατάζω!
Άνοιξε και εσύ μια τράπεζα και ακολούθα τις τακτικές της Εθνικής Τράπεζας…
Μπορείς!
Είναι η ευκαιρία σου να γίνεις ζάμπλουτος σε χρόνο ντε τε…

Πηγή http://www.24h.com.cy